Prosta obsługa
Jednym z celów stawianych przez konstruktorów firmy Creone jest łatwość obsługi. Systemy depozytowe, oprócz zabezpieczenia cennych przedmiotów, powinny usprawnić ich pobieranie i zwrot. Zarządzanie nimi przez zwykłego użytkownika ma być czytelne i intuicyjne. Zarówno
panel operatorski, jak i interfejs oprogramowania zarządzającego, pomimo wielu oferowanych funkcji, pozwala bez problemu uzyskać dostęp i niezbędne informacje.

 

Pełna kontrola
Depozytory kluczowe i skrytkowe firmy Creone zapewniają pełen nadzór nad przechowywaną zawartością. Użytkownik za pomocą indywidualnego kodu PIN może otworzyć drzwi do depozytu.
Ponadto do identyfikacji użytkowników może zostać wykorzystany identyfikator zbliżeniowy (np. karta) dowolnego formatu. System Creone może być zintegrowany również z innymi elementami weryfikacyjnymi, np. alkomatem, który umożliwi sprawdzenie trzeźwości kierowców Nowy inteligentny system zarządzania kluczami i depozytami firmy chcących pobrać klucz do pojazdu. Wszystkie operacje wykonywane przez użytkownika są zapisywane w pamięci kontrolera. Administrator systemu może w prosty sposób przejrzeć historię zdarzeń. Nieprawidłowości w systemie, alarmy, nietypowe zdarzenia, np. związane ze zwróceniem nieprawidłowego klucza, są automatycznie sygnalizowane w oknie monitorowania.

Zdeponowane klucze są połączone za pomocą specjalnej plomby z tagiem mającym indywidualny numer seryjny. Po włożeniu taga do gniazda jest on blokowany, a kontroler sczytuje numer i porównuje z zapisanym w bazie. Zwracane klucze mogą być deponowane w dowolne puste gniazdo lub na stałe być przypisane do odpowiednich gniazd.