Łatwa obsługa

Administrator okresla, którzy pracownicy mają dostąp do danych kluczy poprzez ustalenie, który pracownik może otworzyć daną szafkę na klucze lub szafkę na wartościowe przedmioty za pomocą swojego kodu osobistego.

 


Tworzenie grup uzytkowników

Zarządzanie wieloma użytkownikami o różnych uprawnieniach można uprościć poprzez utworzenie grup. Można tworzyć zarówno grupy kluczy, jak i użytkowników.

 

Nazywanie kluczy

Każdy klucz można dowolnie nazwać lub nadać mu numer identyfikacyjny w celu usprawnienia organizacji w systemie zarządzania kluczami.

 
 

Funkcja inteligentnego wyszukiwania

Funkcja wyszukiwania pozwala znaleźć wszystkie dane programu KeyWin, ponieważ obejmuje przeszukiwanie plików, wiadomości e-mail, osób kontaktowych, grup, alarmów itd. już w czasie wpisywania.

 
 

Wizualizacja szafki

Pozwala wyświetlić status szafki na klucze i edytować znajdujące się w niej klucze.

 

Przedzial czasowy

Można ograniczyć dostęp danej grupy poprzez zastosowanie przedziałów czasowych. Klucze w grupie dostępne są tylko w okreslonym przedziale czasowym.

 
 

Rejestr zdarzen

Wszystkie zdarzenia są zapisywane w rejestrze: zarówno z szafek na klucze, jak i z oprogramowania KeyWin5. Mozna wybrać zakres wyświetlanych informacji. Funkcja inteligentnego wyszukiwania wraz z opcjami wyboru i przedziału czasu ułatwia uzyskiwanie konkretnych informacji oraz przygotowywanie raportów.

 
 

Kopia zapasowa

Można łatwo utworzyć kopie zapasowa całego programu do zarzadzania kluczami. Nazwa kopii zapasowej jest automatycznie tworzona z wykorzystaniem aktualnej daty i czasu, a przywrócenie kopii zapasowej jest równie proste jak jej wykonanie.

 

Sygnalizacja alarmów

W przypadku wystąpienia alarmu jest on wyraznie oznaczony czerwonym kolorem w rejestrze zdarzeń wraz ze wskazaniem kto lub co uruchomiło alarm.
 
 

Eksport

W dowolnym momencie można wykonać kopie rejestru zdarzen. Rejestr można wyeksportować do formatu CSV, który można otworzyć w programie Excel, lub bezposrednio do pliku PDF.

 
 

Ustawienia komunikacji

Dostępnych jest szereg opcji komunikacji, które można zsynchronizować z siecia.

 
 

Ustawienia alarmu

Można wybrać wiele różnych alarmów dla szafki na klucze. Na przykład alarm dla drzwi, dla klucza, włamania itd.